Financování výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Identifikován byl způsob financování projektů výzkumu a vývoje v organizacích ČR. Dále byl analyzován vztah mezi výší finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu a vývoje a charakteristikami vybraných organizací (zejména dle obratu a oborového zaměření).

ID: 6.014.3.04, RIV/24759384:_/14:06014304