Relevance a hodnocení vyhlašovaných výzev z pohledu průmyslových organizací v ČR

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.6.06.2014.221.013 s názvem „Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů“. Prezentované výsledky informují o pohledu průmyslových organizací na relevanci a způsob vyhlašování výzev k podávání projektových žádostí. Pozornost je dále věnována identifikaci problematických aspektů výzev, které komplikují přípravu projektových žádostí. Hlavním cílem celého projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

ID: 3.013.3.04, RIV/24759384:_/16:N0000013