Dárcovství v regionech Česka

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Leták přehledně zobrazuje regionální rozdíly v přístupech k dárcovství v Česku.

ID: 2.023.3.14, RIV/24759384:_/16:N0000055