Aktuální výkonnost organizací v ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků výzkumného šetření přináší informace o sebereflexi organizací z hlediska dosahování vytyčených cílů, a tím i hodnocení vlastní výkonnosti. Výsledky mimo jiné přinášejí informace o faktorech ovlivňujících dosahování stanovených cílů organizace.

ID: 3.002.3.04, RIV/24759384:_/13:03002304