Angažovanost obyvatel Česka: Účast na dobrovolných akcích

Leták prezentuje zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Leták se zabývá účastí občanů na dobrovolných akcích, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.

ID: 6.006.3.16, RIV/24759384:_/16:N0000065