Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+. Dopolední program byl věnován výzvám pro evaluace v novém období. V rámci tohoto bloku vystoupili zástupci Evropské komise, Národního orgánu pro koordinaci, Ministerstva zahraničních věcí a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Odpolední program byl rozdělen do dvou panelů, kde byly prezentovány příspěvky týkající se evaluací průřezových témat, požadavků Komise na evaluátory a metaevaluací; další témata se týkala kvalitativní komparativní analýzy (QCA), problematiky cílů a implikací pro evaluace a příběhů nejvýznamnějších změn (projekt Adry ČR v Indii). Konferenci zakončil evaluační klub a neformální setkání přátel evaluací. Další podrobnosti o konané konferenci naleznete na www.czecheval.cz.