Konference Efektivita a sociální služby

V dubnu letošního roku představil INESAN výsledky z realizovaného projektu „Vstupní analýza existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb“ na konferenci pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem „Efektivita a sociální služby“. Tato konference byla realizována v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Záměrem bylo nejen seznámit odbornou veřejnost s projektem a jeho aktuálními výstupy, ale také ukázat zkušenosti zahraničních kolegů s problematikou měření výsledků a sledování efektivity sociální služeb.více..