Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR