Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků přináší vybrané oblasti, ve kterých se organizace nejčastěji potýkají s obtížemi při implementací opatření vyplývajících z měření výkonnosti. Pozornost je věnována následujícím nejčastěji uváděným problémům: finanční návratnost, nejasné cíle, spolupráce při měření výkonnosti, problémy s daty (nedostatek, nejasnost a roztříštěnost), nedostatečné kapacity a schopnosti pro měření výkonnosti a nedostatečná podpora sledování výkonnosti v organizaci.

ID: 3.002.3.06, RIV/24759384:_/13:03002306