Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU“. Prezentované výsledky se zaměřují na vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU z pohledu obyvatel ČR. Jsou zde popsány nejčastěji uváděné pozitivní a negativní přínosy projektů včetně souhrnného zhodnocení dopadu a přínosu projektů.

ID: 3.004.3.05, RIV/24759384:_/15:#0000139