Vnímání ceny fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o vlivu ceny na nákup fairtradových výrobků a poukazuje na potenciální dopad snížení ceny fairtradových výrobků na jejich nákup v segmentu respondentů, kteří tyto výrobky nenakupují.

 

ID: 2.030.09, RIV/24759384:_/17:N0000047