Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura