Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích

Poster informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Poster přináší informace o způsobech zajištění výzkumu a vývoje, o rozsahu výzkumných a vývojových kapacit, o způsobech financování výzkumu a vývoje a informace o výstupech výzkumné, vývojové a inovační činnosti v průmyslových podnicích. Analyzovány jsou rovněž současné podmínky pro realizaci výzkumu a vývoje, faktory, které ovlivňují zapojení organizací v této oblasti a pozornost je věnována také analýze spolupráce subjektů v rámci výzkumu a vývoje.

ID: 6.014.7.07, RIV/24759384:_/12:06014707