Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2019

Název: Analýza náročnosti dopravních situací
Rok:12/2019
Autor/autoři:Mgr. Kristýna Bernášková
Mgr. Anna Francová
Mgr. Hana Růžička
Bc. Sára Havlíková
Popis:Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2019 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant
– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěže
ZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se náročností dopravních situací pro osoby po poškození
mozku. Hlavním cílem této zprávy je shrnout zjištění a výsledky této části projektu. Ve zprávě byla
výzkumná pozornost zaměřena na specifika řízení osob po získaném poškození mozku, význam řízení
v každodenním životě i na možnosti řidičské rehabilitace s využitím moderních technologií. Zmiňujeme
také několik modelů řidičského chování a rozbor dopravních situací podle jejich komplexity a náročnosti
pro tuto cílovou skupinu.
Odkaz:https://inesan.eu/wp-content/uploads/2021/04/Analyza-narocnosti-dopravnich-situaci-1.pdf