Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely