Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím