Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady