Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o přístupu respondentů k financování svozu domovního odpadu a dále pak o preferovaném způsobu financování nakládání s domovním odpadem.

ID: 0.011.3.06, RIV/24759384:_/17:N0000019