Postoje obyvatel ČR k operačním programům EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU“. Identifikováno je povědomí obyvatel týkající se operačních programů v České republice; dále je analyzován zájem obyvatel o informace o jednotlivých operačních programech a vnímání jejich užitečnosti.

ID: 3.004.3.03, RIV/24759384:_/13:03004303