Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky