Nejčastější způsoby dárcovství

Klíčová slova:  dárcovství, sbírky, dobročinné účely, DMS, dárcovské SMS

Se slovem dárcovství se každému vybaví něco trochu jiného. Někdo má tento pojem spojený například s posíláním dárcovských DMS, někdo spíše s charitativními peněžními či věcnými sbírkami. Jakým způsobem darují peníze lidé v České republice? Preferují veřejné sbírky, nebo spíše pravidelně přispívají převodem na účet?

I těmito otázkami se zabýval výzkum, který v roce 2014 realizoval Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN). V rámci výzkumu byly zkoumány postoje respondentů k dárcovství, formy dárcovství či množství peněz, které lidé na dobročinné účely vynaloží za rok. Celkem bylo provedeno 1 327 interview s osobami ve věku 18 – 64 let. Zkoumaný vzorek byl konstruován tak, aby zjištěné výsledky reprezentovaly názory a postoje dospělých obyvatel ČR.

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že respondenti, kteří v uplynulém roce poskytly dar tak nejčastěji učinili v rámci veřejné sbírky na ulici (48 %). Tito dárci darovali průměrně zhruba 210 Kč za rok. Třetina darů byla poskytnuta pomocí dárcovské DMS, tedy zprávy z mobilního telefonu v hodnotě 30 Kč, které jsou zasílány nadacím nebo neziskovým organizacím v rámci veřejných sbírek. Respondenti, kteří posílali DMS, touto cestou darovali 270 Kč za rok. Celkem 15 % darů bylo realizováno pomocí převodu na účet. Průměrná hodnota takovýchto darů byla výrazně vyšší, oproti ostatním způsobům darování, a to 1458 Kč ročně. Pouze 4 % darů byly poskytnuty jiným způsobem, například nákupem charitativního zboží, darování krve či přímých finančním darem konkrétní osobě.

Dá se tedy říci, že lidé nejčastěji darují v rámci veřejných sbírek na ulici. Tato tendence je patrně podpořena jak sbírkami, které mají v Čechách dlouhou tradici, jako například Tříkrálová sbírka České Charity či Sluníčkové dny na boj s rakovinou, tak tím, že lidé nemusí žádné informace o sbírce vyhledávat, ale stačí, když potkají dobrovolníky, kteří příspěvky vybírají. Oproti tomu menší množství lidí přispívá formou převodu finančních prostředků na účet, což může být způsobeno tím, že tento způsob je pracnější – je třeba zadat příkaz, vyhledat si kontaktní údaje organizace. Co se však týká celkové sumy vybraných peněz, průměrně jsou dary poskytnuté pomocí převodu na účet výrazně vyšší, než dary vybrané na ulici. Toto může být spojeno i s odečítáním darů z daní, kdy podnikatelé pravidelně přispívají určité organizaci a za to obdrží potvrzení o poskytnutí daru.

ID: 2.023.6.02, RIV/24759384:_____/15:#0000151