Kosmopolitismus vs. Patriotismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči kosmopolitismu a patriotismu.

ID: 7.031.3.06, RIV/24759384:_/18:N0000051