Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

ABSTRAKT

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

hodnocení výkonnosti; měření výkonnosti; indikátory; řízení lidských zdrojů; organizační struktura

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/322987439_Indikatory_pro_hodnoceni_vykonnosti_v_oblasti_rizeni_lidskych_zdroju_Performance_Indicators_in_Human_Resource_Management