Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

ABSTRAKT

Příspěvek obrací pozornost k míře návratnosti, jež představuje významnou charakteristiku mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Příspěvek kromě samotného vymezení pojmu nabízí souhrn možných nápravných opatření, pokud návratnost nedosahuje očekávané míry, a shrnuje možné úpravy designu šetření směřující ke zvýšení návratnosti. Hlavní pozornost se přitom soustřeďuje na dodatečné výzvy k účasti na výzkumu. Jádrem statě je podrobný rozbor účinků dodatečných výzev nejen na samotnou míru návratnosti, ale také na strukturu zkoumaného vzorku formovanou dodatečnými výzvami, na vychýlení výzkumných odhadů, ke kterým může dojít v důsledku použití dodatečných výzev, a v neposlední řadě také na charakter klíčových zjištění, jež může být dodatečnými výzvami ovlivněn. V textu jsou jednotlivé závěry založeny na empirických datech dokumentujících spokojenost s informačním systémem BENEFIT7. Data pocházejí z výzkumného šetření, jež provedl Institut evaluací a sociálních analýz metodou CAWI.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

návratnost; vychýlení; reprezentativita; CAWI; dodatečné výzvy

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/307599362_Honba_za_vyssi_navratnosti_Stoji_opravdu_za_to