Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

ABSTRAKT

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

operační program; povědomí; projekt; účinnost; přínos

 

KE STAŽENÍ:

Článek ZDE