ANALÝZA ZMĚN V POSTOJÍCH OBYVATEL V DŮSLEDKU EFEKTU NIMBY