Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR

ABSTRAKT

Článek prezentuje výsledky získané v rámci projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozornost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identifikovat problémové oblasti komunikace.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

komunikační proces; komunikační model; komunikační nástroje; regionální politika; evropské fondy

 

KE STAŽENÍ:

Článek ZDE