probíhající

28. 6. 2021

Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Cílem projektu je zvýšit spokojenost klientů a pracovníků v nově postavených či rekonstruovaných pobytových sociálních službách pro seniory. Toto bude naplněno skrze vytvoření manuálu pro zadavatele veřejných zakázek, jehož součástí bude nástroj pro vyhodnocení ergonomie současné či plánované stavby z hlediska poskytování péče a manuálu (učebnice) pro architekty, jehož součástí budou kromě bezbariérovosti prostoru i doporučení pro zjednodušení poskytování individuální péče a zlepšení prostředí domovů pro klienty, se zaměřením na podporu jejich psychického stavu a aktivního trávení volného času.
20. 10. 2020

Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci

Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.