Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci

Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.

Podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Název: Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660
Doba realizace projektu: 01/2020-12/2022
Popis projektu: Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.
Cíle projektu: Cílem projektu je: 
a) zlepšit řízení mezinárodní spolupráce,
b) vytvořit bilingvní výzkumné prostředí,
c) zlepšit mezisektorovou spolupráci a komercializaci výsledků výzkumné činnosti,
d) zlepšit prezentaci a networking vědecko-výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni.
Stanovených cílů bude dosaženo participativní přípravou základních dokumentů a jejich postupným zaváděním.
Cílové skupiny: Cílovými skupinami jsou samotný INESAN v roli zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. Jedná se o výzkumné a administrativní pracovníky/ice žadatele.
Místo realizace: Hl.m. Praha, USA, Rakousko, Německo, Velká Británie
Výsledky:

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

Vstupní evaluační zpráva

 

Realizátor: Název: INESAN, s.r.o.
IČ: 24759384
Ulice: Sokolovská 351/25
Město: Praha 8
PSČ: 186 00

Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Menšíková, 
jana.mensikova@inesan.eu,
tel.: +420 728 449 211