Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů