Nedostatek informací a náročnost implementace jako překážka přijetí systému hodnocení výkonnosti u českých organizací