Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR

Klíčová slova: osvětová kampaň, melanom kůže, dermokosmetika, prevence rakoviny

Počet zhoubných kožních melanomů narůstá, za posledních 40 let se jejich výskyt v ČR znásobil sedmkrát. To vede zdravotní pojišťovny, dermatology i producenty dermokosmetiky k pořádání kampaní, jejichž cílem je upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. V rámci těchto kampaní mohou lidé nejen získat informace o povaze nemoci, ale také podstoupit vyšetření. Mají lidé povědomí o melanomu kůže? Znají tyto osvětové kampaně? Co zvyšuje ochotu se jich zúčastnit?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkumné šetření zaměřené na hodnocení účinnosti osvětových kampaní, jejichž cílem je snížení rizika rozvoje rakoviny kůže. V rámci provedeného výzkumného šetření bylo uskutečněno celkem 1.110 validních interview s respondenty, kteří byli vybráni technikou kvótního výběru tak, aby reprezentovali obecnou dospělou populaci ve věku od 18 do 64 let z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že 82 % respondentů má povědomí o problému melanomu kůže. V rámci této skupiny pak necelá polovina (47 %) respondentů zná nějakou osvětovou akci, v rámci níž je možné se nechat vyšetřit. To je 40 % z celé populace. Ochota zúčastnit se osvětové akce věnované prevenci melanomu se přitom s povědomím o problému rakoviny kůže a se znalostí nějaké osvětové akce zvyšuje.

Z analýzy vyplývá, že pokud má respondent povědomí o problému rakoviny kůže, častěji deklaruje, že si může najít čas k tomu, aby se zúčastnil nějaké osvětové akce (Graf). Z těch, co mají povědomí o problému, spíše a rozhodně souhlasí 51 %, 34 % si není jisto pozitivní nebo negativní odpovědí a 15 % spíše nebo rozhodně nesouhlasí. U skupiny bez povědomí o problému 20 % souhlasí s tím, že by si čas našlo, 49 % si není jisto a 31 % nesouhlasí.

Ještě významnější efekt má znalost nějaké osvětové akce. Z těch, co znají nějakou osvětovou akci, kde je možné se nechat vyšetřit, s výrokem o možnosti najít si čas spíše nebo rozhodně souhlasí 61 %, 30 % si není jistých pozitivní nebo negativní odpovědí a 9 % spíše nebo rozhodně nesouhlasí. V případě skupiny respondentů, kteří žádnou osvětovou akci neznají, souhlasí 35 % respondentů, 41 % je nerozhodných a 24 % nesouhlasí.

Z šetření je patrné, že ačkoli znalost problému zvyšuje ochotu zúčastnit se osvětové akce věnované prevenci melanomu, větší dopad má znalost nějaké osvětové akce. Zatímco povědomí o problému melanomu kůže je poměrně vysoké, v případě znalosti nějaké osvětové akce je tato úroveň poloviční. V rámci celé populace jsou to pak jen 4 jedinci z 10, deklarující znalost nějaké osvětové akce. To ukazuje na význam osvětových akcí, ale také na jejich nižší míru pokrytí populace.

ID: 1.028.6.04, RIV/24759384:_____/15:#0000144