Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění