Systémy měření výkonnosti používané v českých organizacích

Poster přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Na základě výsledků komplexního výzkumného šetření jsou popisovány jednotlivé oblasti, ve kterých české organizace svoji výkonnost sledují (finanční řízení, prodej, marketing, řízení lidských zdrojů a další) spolu s používanými metodami/metodikami sledování a měření své výkonnosti. Součástí zkoumaných informací jsou také další poznatky, které dokreslují stávající situaci v českých průmyslových podnicích týkající se přístupů k měření výkonnosti.

ID: 3.002.7.13, RIV/24759384:_/12:03002713