Reflexe výhod hodnocení výkonnosti českými organizacemi

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza byla zaměřena na vybrané výhody sledování výkonnosti v organizacích a jejich hodnocení kompetentními pracovníky.

ID: 3.002.3.03, RIV/24759384:_/13:03002303