Oblasti měření výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků přináší porovnání předem stanovených a skutečně dosažených výsledků ve vybraných oblastech, zejména ve finanční, v oblasti prodeje a v neposlední řadě v oblasti lidských zdrojů a ICT.

ID: 3.002.3.08, RIV/24759384:_/13:03002308