Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci projektu s názvem „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ vedeného pod kódem TD020330 a financovaného z prostředků Technologické agentury ČR zpracoval INESAN výzkumné šetření zaměřené na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. Více o projektu naleznete ZDE.

Celý článek

Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

V rámci poster session, která byla součástí Konference České evaluační společnosti v letošním roce, byl prezentován výsledek projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 – Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů. Poster představil vybrané aspekty procesu hodnocení projektových žádostí z pohledu žadatelů.

Celý článek

Nové číslo časopisu Evaltep

Rádi bychom upozornili na nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe, které je v distribuci od začátku června tohoto roku. Více informací o obsahu čísla naleznete ZDE.

Celý článek

Konference ČES 2014

Dne 10. června 2014 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a za přispění podpory Americké ambasády v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřené na Kvalitu evaluací a evaluační standardy v ČR. Program byl rozdělen do několika samostatných workshopů, které se věnovaly tématům jako jsou např. Evaluace dopadů, Evaluační […]

Celý článek

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Sdělovací prostředky publikují řadu článků, které se opírají o výsledky nejrůznějších výzkumů. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry se veřejnost o takovéto zprávy zajímá. Sumarizovaná informace o názorech a postojích ostatních obyvatel je atraktivní a mnohdy i prakticky využitelnou zpětnou vazbou umožňující konfrontovat vlastní postoje s ostatními…..více..

Celý článek