ZaVolant má nové výsledky!

Chcete si vyzkoušet jak řídíte? Od srpna do září 2020 probíhá v rámci projektu Za volant testování zdravých dobrovolníků. Co s sebou? Řidičský průkaz, pohodlné oblečení (u žen ideálně ne šaty), pohodlnou obuv, ve které se Vám dobře řídí, dobrou náladu a chuť se něco dozvědět. Jak testování probíhá? Testování trvá cca 75-90 minut. Součástí je […]

Celý článek

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci projektu s názvem „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ vedeného pod kódem TD020330 a financovaného z prostředků Technologické agentury ČR zpracoval INESAN výzkumné šetření zaměřené na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. Více o projektu naleznete ZDE.

Celý článek

Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

V rámci poster session, která byla součástí Konference České evaluační společnosti v letošním roce, byl prezentován výsledek projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 – Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů. Poster představil vybrané aspekty procesu hodnocení projektových žádostí z pohledu žadatelů.

Celý článek

Nové číslo časopisu Evaltep

Rádi bychom upozornili na nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe, které je v distribuci od začátku června tohoto roku. Více informací o obsahu čísla naleznete ZDE.

Celý článek

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Sdělovací prostředky publikují řadu článků, které se opírají o výsledky nejrůznějších výzkumů. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry se veřejnost o takovéto zprávy zajímá. Sumarizovaná informace o názorech a postojích ostatních obyvatel je atraktivní a mnohdy i prakticky využitelnou zpětnou vazbou umožňující konfrontovat vlastní postoje s ostatními…..více..

Celý článek

Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+. Dopolední program byl věnován výzvám pro evaluace v novém období. V rámci tohoto bloku vystoupili zástupci Evropské komise, Národního orgánu pro koordinaci, Ministerstva zahraničních věcí […]

Celý článek