Interní projekty

22. 6. 2023

IRDA

Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci Podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. […]
22. 6. 2023

HRS4R

Human resources strategy for researchers (HRS4R) INESAN je vyvíjející se výzkumná organizace s potenciálem zařadit se mezi vlivné výzkumné subjekty v oblasti sociálních věd, a to […]
22. 6. 2023

Organizační rozvoj

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 Doba […]