Způsoby hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků se zaměřila na popis nejčastěji používaných způsobů měření výkonnosti. Pozornost byla věnována jak standardizovaným systémům měření výkonnosti, tak také jiným metodám, které organizace využívají.

ID: 3.002.3.07, RIV/24759384:_/13:03002307