Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace