Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích