Dopad komunikace na vnímání přínosu evropských dotací

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Zaměřuje se na postoje obyvatel ČR k hodnocení dopadu evropských projektů na rozvoj jednotlivých regionů. Současně byly identifikovány hlavní oblasti, do kterých by evropské dotace měly být směřovány.

ID: 3.004.3.10, RIV/24759384:_/15:N0000007