TL02000075: Evaluation of School Communication from the parents / legal representatives perspective

Name:Evaluation of School Communication from the parents / legal representatives perspective
Registration number:TL02000075
Project description:The three-year project aims to develop an evaluation process for assessing communication between elementary school and legal guardians / parents, with regard to the use of ICT. The evaluation procedure will be developed using evaluation case studies, which will include an analysis of LG/P needs and an analysis of the current practice of the school. Based on these analyzes, an evaluation mechanism will be developed to identify the extent to which the expectations of the LG/P differ from how the school communicates with them. The method will include a procedure for collecting data from the LG/P including the data collection tool a description of the analysis of the used communication channels in terms of the need for communication with the LG/P and a description of the evaluation mechanism.
RecipientINESAN, s.r.o.
Granter:Technologická agentura ČR
Main researcherMgr. Hana Gruntová Kolingerová
Co-researchers: Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Roman Chrenčík
Jindřich Karaus
Ing. Jana Menšíková
Project period01/2019–12/2021
Planned main outputs/outcomes:Evaluační postup pro hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči se zaměřením na používání ICT
Secondary outputs:Jak zapojit rodiče do hodnocení komunikace školy? – informative article representing methods of communication in schools from parent’s side

ICT v komunikaci školy se zákonnými zástupci a rodiči – informative article focused on school’s communication via ICT

Aktuální praxe základních škol v komunikaci se zákonnými zástupci prostřednictvím ICT – informative artiucle presenting results from primary schools
Analýza komunikace vybraných základních škol
– material made for granter containing total analysis of chosen schools

Jak evaluovat komunikaci školy využívající ICT – Workshop for 100 attendants focused on presentation of methodics

Hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči se zaměřením na ICT – summary report offor the project