Vyhazování nevyužitých potravin z akcí typu 2+1 zdarma přiznávají téměř dvě pětiny respondentů.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu

Autor: Jiří Remr
Konference: Potraviny pro budoucnost, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Z již prezentovaných výsledků výzkumu, který jsme provedli na vzorku 1056 obyvatel Česka, se ukázalo, že přibližně 40 % respondentů vyhazuje potraviny v neotevřených obalech. V této souvislosti je významný jeden související poznatek, a to, že 31 % dotazovaných vyhazuje nevyužité potraviny, které si dříve zakoupili v akcích typu 2+1 zdarma.

Akce typu 2+1 zdarma je v tomto kontextu třeba chápat jako reprezentanta celého spektra nástrojů podpory prodeje, jejichž využití směřuje ke změně nákupního chování. Výsledkem je vyšší počet nakoupených výrobků, resp. vyšší počet kusů, než odpovídá spotřební kapacitě zákazníka.

Detailní vyhodnocení získaných údajů přitom jasně dokládá signifikantní souvislost mezi vyhazováním nevyužitých potravin z tohoto typu akcí a odhadovanou hodnotou vyplýtvaných potravin. Z konkrétních dat vyplývá, že vyhazování nevyužitých potravin z akcí typu 2+1 zdarma přiznávají téměř dvě pětiny respondentů, kteří vyplýtvají potraviny za více než 150 Kč týdně. Naproti tomu mezi lidmi, kteří vyplýtvají potraviny za nejvýše 50 Kč týdně, činí tento podíl přibližně jednu čtvrtinu (24 %).

Z výzkumu je rovněž patrné, že část zákazníků by byla pro úplný zákaz tohoto typu akcí.

💡 Chcete vědět více?

Podívejte se na výsledky výzkumu na ResearchGate.