Více než 4/5 respondentů apeluje na výrobce, aby používali obaly, které by umožňovaly dělit obsah na jednotlivé menší porce.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu

Autor: Jiří Remr

Konference: Potraviny pro budoucnost, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha

Výsledky provedeného výzkumu dokumentují úzký vztah mezi food waste a druhem obalů, ve kterých se potraviny prodávají. Více než čtyřpětinová většina ze vzorku 1 056 respondentů reprezentujících obyvatele Česka apeluje na výrobce, aby používali obaly, které by umožňovaly dělit obsah na jednotlivé menší porce.

Zájem spotřebitelů o postupné odnímání jednotlivých porcí z celkového balení, resp. o postupnou konzumaci obsahu většího balení s možností bezpečného znovu-uzavření, je patrný zejména ve skupině dotazovaných, kteří odhadují, že za týden vyplýtvají potraviny v celkové hodnotě přesahující 150 Kč. V této podskupině podporuje používání takovýchto obalů devět z deseti dotázaných, nicméně i mezi zákazníky z opačného konce (tj, těmi, kteří dle svého odhadu vyplýtvají potraviny za nejvýše 50 Kč týdně) podporují takovéto obaly více než tři čtvrtiny respondentů (77 %).
Přístup zákazníků k charakteristikám obalů diferencuje také obecný zájem dotazovaných o problematiku food waste. Podobně jako v případě odhadu hodnoty vyplýtvaných potravin však rozdíly mezi protikladnými podskupinami nejsou zásadní – činí 91 % mezi respondenty se zájmem o food waste a 79 % mezi dotazovaných bez zájmu o tuto problematiku.

Chcete vědět více?

Podívejte se na výsledky výzkumu na ResearchGate.