Sociální bydlení je většinou veřejnosti v Česku považováno za potřebné a užitečné.

Dle přesvědčení většiny obyvatel Česka by sociálních bytů mělo být více než nyní, což pochopitelně naráží na nedostatečný bytový fond, kterým jednotlivé obce disponují.

Dvě pětiny obyvatel by neměly problém se sociálními byty přímo v jejich vlastní čtvrti. Přijatelnost sociálního bydlení se přitom liší dle velikosti obce, v menších obcích je sociální bydlení akceptováno ve větší míře než v obcích větších. Současně také lidé s vyšším vzděláním podporují difuzi sociálních bytů více než lidé s nižším vzděláním a také mladší lidé jsou sociálnímu bydlení ve svém okolí otevřeni ve větší míře než lidé starší.

Výzkum byl proveden v rámci systémového projektu „Sociální bydlení – sociální a metodická podpora sociálních agend“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s finanční podporou OP zaměstnanost.

Více informací obsahuje prezentace vybraných zjištění na ResearchGate.