Socioekonomická charakteristika krajů ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Název:Socioekonomická charakteristika krajů ČR
Číslo:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207
Popis:Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle krajů s rozborem trendů v oblasti zaměstnanosti, vzdělanosti, struktury domácnosti, příjmů, výdajů, zdravotního stavu či dostupnosti sociálních služeb a důchodů.
Nabídka reaguje na požadavky vznesené ve Výzvě k podání nabídky v dynamickém nákupním systému publikované Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Zadavatelem je MPSV (dále jen Zadavatel), zpracovatelem INESAN, s.r.o. (dále jen Zpracovatel), který k realizaci zakázky vyčlenil realizační tým.
Analýza reaguje na výzvy spojené s postupnou proměnou demografické struktury obyvatelstva ČR, kterou lze stručně charakterizovat zrychleným stárnutím populace, tj. zvyšováním počtu osob v seniorském věku při postupném úbytku osob v produktivním věku a poklesu počtu dětí. Dle predikce ČSÚ se očekává nejvyšší počet obyvatel ve věku 65+ v 50. letech 21. století, kdy by mohl být až dvojnásobný ve srovnání se současným stavem.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel:Mgr. Kristýna Herz
Ing. Otakar Ďurďa
Doba řešení:
Plánované výsledky:Analytická zpráva
Specializované mapy s odborným obsahem
Powerpointové prezentace (9)