Evaluace Projektu ProstorPLUS

Název:Evaluace Projektu ProstorPLUS
Popis projektu:Evaluace se zaměřovala na vyhodnocení pěti klíčových oblastí organizace Prostor plus o.p.s. (strategické řízení, fundraising, lidské zdroje, marketing a PR, kvalita služeb) a zpracování doporučení pro stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost společnosti s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb pro cílové skupiny, a to zejména v oblasti sociálního začleňování.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Poskytovatel:ProstorPLUS
Doba řešení:09/2017–01/2018
Výsledek:Závěrečná evaluační zpráva