Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.

Celý článek

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu mj. infrastrukturních staveb, jakými jsou např. dálnice, staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) i soukromé stavby, jež zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy).

Celý článek

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Text je zaměřen na specificky vymezený typ staveb, které přímo souvisejí se zpracováním komunálního odpadu. Jedná se mimo jiné o zařízení pro energetické využití odpadu a o skládky komunálního odpadu.

Celý článek