Finanční stimul nebo finanční sankce?

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k případným sankcím či finančním odměnám v případě třídění odpadu.

Celý článek

Sociální kontrola v odpadovém hospodářství

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči sociální kontrole třídění odpadů ze strany úřadů apod.

Celý článek

Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o přístupu respondentů k financování svozu domovního odpadu a dále pak o preferovaném způsobu financování nakládání s domovním odpadem.

Celý článek

Ochota platit za odvoz a likvidaci odpadů

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o podílu respondentů, kteří jsou ochotni platit za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady a dále na akceptovatelnou výši platby za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady.

Celý článek

Odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zvýšení poplatků za odpady na dvojnásobnou částku než dosud a dále na odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady a rovněž vliv zvýšení poplatků za odpady na míru třídění jednotlivých respondentů.

Celý článek

Odhad dopadu zavedení finančních odměn za třídění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zavedení finančních odměn za třídění, dále o odhadovaném dopadu zavedení finančních odměn a v neposlední řadě o typologizaci respondentů podle odhadu dopadu zavedení finančních odměn.

Celý článek

Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S podporovaného GA ČR s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o přijatelnosti výše poplatku za odpady z pohledu respondentů a jeho odrazu v kvalitě služeb souvisejících s odvozem odpadu. V neposlední řadě se leták věnuje způsobu stanovení výše poplatku za odpady.

Celý článek

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka…

Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.

Celý článek

Mezioborová studie obce Kostelec

Tato zpráva analyzuje problematiku území obce Kostelec a nabízí vhodná a dlouhodobě udržitelná řešení zásadních problémů, popřípadě hledá odpověď na to, jak optimálně rozvíjet stávající potenciály. Vznikla v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.

Celý článek