Nákupní patriotismus dle nákupu výrobků se značkou Klasa

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu respondentů k domácím výrobkům označeným značkou KLASA. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Nákupní patriotismus dle nákupu výrobků se značkou Czech made

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu respondentů k výrobkům se značkou CZECH MADE. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Nákupní patriotismus dle nákupu bioproduktů

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu respondentů ke značce BIO (případně ve spojení se značkou Czech made). Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Preference lokálních výrobků dle místa nákupu

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o míře preferencí respondentů nakupovat lokální výrobky založené na typu místa nákupu / konkrétním místě nákupu. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Význam sociálního okolí při nákupu na zkoušku

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vlivu sociálního okolí na nákup fairtradových výrobků pouze na zkoušku. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Název projektu: TL02000531: „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ Rok: 2021 Autor/autoři: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. a kol. Popis: Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v […]

Celý článek

Formy sdílené péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Časová náročnost péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek

Charakteristika péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Celý článek